Termeni și condiții

 Acest site, toate cursurile oferite și oricare alte legături externe asociate prezentelor cursuri (denumite în continuare „Site”), în relație cu clienți, furnizori, cursanți și alte categorii de utilizatori („Utilizator”), se află sub protecția prezentelor termeni și condiții. Vă rugăm citiți cu atenție acești termeni înainte de a utiliza Site-ul. Utilizarea acestui website implică acceptul din partea dvs. a acestor „Termeni și condiții” și relația contractuală cu Dot On Air SRL („Furnizorul”). Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu folosiți Site-ul.

 

1. Utilizarea Site-ului

Furnizorul furnizează video-lecții, diferite materiale, informații, chestionare, teste, întrebări și alte informații prin cursurile oferite prin intermediul acestui site („Materiale”). Nu se autorizează descărcarea niciunui fel de informații, concepte, video-lecții, imagini sau material audio de pe Site cu excepția acelor materiale menționate specific pentru descărcare de către cursant. În cazul materialelor autorizate pentru a fi descărcate de pe Site, proprietarul lor își păstrează toate drepturile de autor (copyright) din Materiale și copii ale Materialelor. Utilizatorii nu pot modifica Materialele acestui Site în nici un fel și nici reproduce, partaja sau distribui parțial sau integral conținutul acestor Materiale. Utilizatorii vor păstra confidențialitatea tuturor Materialelor și nu le vor putea vinde, licita, împrumuta, închiria, dona, descrie, sintetiza sau dezvălui în orice fel Materialele și conținutul lor niciunei alte persoane sau entități. Orice încălcare a Termenilor și condițiilor prezente conduce la încetarea imediată a accesului Utilizatorului la Site.

 

2. Drepturi de autor și marcă

Denumirile MotoBiasat și MotoBiasat Mental School, logo-urile, mărcile și identitatea vizuală aparțin Dot On Air SRL. Materialele acestui Site sunt sub protecția legislației în vigoare privind drepturile de autor și orice folosire neautorizată a oricăror Materiale de pe Site reprezintă o violare a drepturilor de autor și a mărcilor.

 

3. Legături externe

Legăturile externe („links”) către alte site-uri web sunt furnizate doar pentru confortul și folosul dvs. Furnizorul nu a revizuit sau verificat toate site-urile externe, nu le controlează și nu este responsabil pentru niciunul dintre conținuturile acestor site-uri. Dacă hotărâți să accesați oricare dintre aceste site-uri externe legate de acest Site, responsabilitatea vă aparține în totalitate.

 

4. Garanție

Materialele furnizate de Site sunt oferite „așa cum sunt” fără garanție sau oricare alt tip de garanții mercantile, de potrivire perfectă cu interesul particular al Utilizatorului, de proprietate intelectuală sau drepturi de autor. Furnizorul nu garantează acuratețea sau acoperirea exhaustivă a Materialelor din Site. Furnizorul poate efectua modificări ale Materialelor, a cursurilor sau a prețurilor descrise în ele în orice moment și fără notificare. Materialele din Site pot fi depășite, iar Furnizorul nu are nici un angajament de a le actualiza.

 

5. Responsabilitate

Furnizorul, prestatorii lui sau oricare terță parte menționată în Site nu este responsabilă pentru nici o pagubă (incluzând cele rezultate din întreruperea serviciilor sau informații imprecise) ce ar putea apărea din folosirea, incapacitatea de folosință sau din rezultatele folosirii Site-ului, ale legăturilor externe sau a Materialelor și informațiilor conținute de acestea, indiferent dacă sub garanție, contract și indiferent de avertizarea sau nu asupra acestei posibilități.

 

6. Valabilitate

Termenii și condițiile prezente sunt valabile începând de la publicare și pot fi modificate fără nici o altă notificare din partea Furnizorului. Vă rugăm să le reverificați în mod regulat. Folosirea Site-ului de către dvs. după publicarea unor astfel de modificări constituie implicit acordul dvs. față de aceste modificări.